Certifikace podle standardů AQAP

Pro systém environmentálního managementu, tedy pro normu ISO 14001, je mimořádně důležité určit environmentální aspekty a vlivy.

Příručka kvality je důležitý a nenahraditelný dokument pro systém managementu jakosti dle normy ISO 9001. Bez vypracované příručky kvality je nemožné získat certifikát ISO 9001.

Provádění procesu auditu certifikační společností patří mezi nezbytné součásti procesu certifikace pro normu ISO 45001 systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V souvislosti s certifikátem ISO 9001 se pravidelně setkáváme s pojmy jako kvalita, certifikát kvality nebo systém managementu jakosti. Co jsou zač?

Pro lepší pozorumění manažerským systémům, především v normách ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a samotnému systému certifikace je nezbytné ujasnit si základní termíny, které vstupují do procesu.

Pro certifikované společnosti máme k dispozici ke stažení nová certifikovaná loga TSÜ: https://www.tsu.cz/dokumenty

V roce 2018 vyšla nová norma ISO 45001: 2018, která nahrazuje dosavadní verzi normy OHSAS 18001: 2007. Na Slovensku vyšla v únoru 2019 pod označením ČSN ISO 45001: 2019 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Požadavky s usměrněním na používání.