Společnost TSÜ, a.s. je akreditována SNAS - Slovenské národní akreditační službou - registrovaný člen pod číslem 635.

 

Oblast akreditace:

Systémy managementu jakosti. Osvědčení Q-076

 

QMS TSU

 

 

 

 Systémy environmentálního managementu. Osvědčení R-117

 

EMS TSU 

 

 

 

 

 

Systémy managementu BOZP. Osvědčení R-118

 

BOZP TSU

 

 

 

 

 

Slovenská národní akreditační služba (SNAS) jako národní akreditační orgán uznávaný vládou České republiky plní důležitou roli v národním systému posuzování shody vytvořeném na odstranění technických překážek domácího a mezinárodního obchodu České republiky a podporu požadované úrovně kvality výrobků, služeb a ochrany spotřebitele. (Zdroj snas.sk)

 Osvedčenie o certifikácií Q 076

Osvedčenie o akreditácií R 1171

ISO 45001 R 118 Osvedčenie