Certifikát ISO 9001 je zárukou, že vaše společnost produkuje kvalitní výrobky, nebo poskytuje kvalitní služby. Zavedený systém managementu jakosti zaručuje důvěryhodné vztahy s vašimi zákazníky i dodavateli.

V současnosti je platná verze ISO 9001: 2015,  vydána jako ČSN EN ISO 9001: 2016.

Pro koho je certifikát ISO 9001?

Certifikát ISO 9001 je určen všem organizacím nebo podnikům, bez ohledu na jejich typ, velikost či zaměření. Důležitá je chuť mít zaveden systém managementu a poskytovat dále své výrobky nebo služby v co nejvyšší kvalitě.

V centru pozornosti je spokojenost zákazníka a naplnění jeho požadavků a očekávání ve stanovených termínech. Odměnou je vysoká spokojenost a návratnost zákazníka, vynikající reference, dlouholetá spolupráce se zákazníky i dodavateli. Lepší systém managementu jakosti se odráží i v motivovaných pracovnících, kteří si své povinnosti plní spolehlivě.

Analyzováním rizik, příležitostí a trvalým zlepšováním se snižuje počet reklamací a kazů produktů. Efektivní řízení společnosti vytváří zvýšení konkurenceschopnosti ve veřejných soutěžích a zakázkách. Tím dochází k rozšiřování vašich produktů nebo služeb na trh a zlepšování povědomí o vás.

Kapitoly normy ISO 9001:2015

Členění normy ISO 9001:2015 na kapitoly je velmi přehledné a následuje v logických krocích. Po úvodních slovech se seznamuje s předmětem, normativními odkazy (kapitola č. 2), termíny a definicemi, které nás odkazují na normu ISO 9000:2015 (kapitola č. 3). Následují nejdůležitější kapitoly:

4. Souvislosti organizace

5. Vedení

6. Plánování

7. Podpora

8. Provoz

9. Hodnocení výkonnosti

V těchto kapitolách tvůrci normy postupně procházejí základny parametry, aby se správně pochopil systém managementu jakosti a následně správně stanovil. Vypracovává se politika jakosti a cíle kvality. Plánují se cíle v souladu s požadavky zákazníků a dalších zainteresovaných stran a způsoby dosažení cílů. Nezbytností je definování opatření na zvládání rizik a příležitosti. Určuje se způsob řízení provozu a plánuje se vývoj produktů a služeb, kontrolují a měří se výstupy, aby se dosáhlo trvalého zlepšování.

 

Společnost TSÜ jako certifikační autorita nabízí certifikáty kvality ISO 9001 pro společnosti nebo živnostníky podnikající nejen v odvětví strojírenského průmyslu, ale také provozující obchod, či stavební činnost a poskytující poradenské, sociální i finanční služby.

Pokud se vám to zdá příliš komplikované a potřebujete poradit nebo usměrnit, neváhejte nás kontaktovat!

 

ISO 9001