Pro lepší pozorumění manažerským systémům, především v normách ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a samotnému systému certifikace je nezbytné ujasnit si základní termíny, které vstupují do procesu.

 

Zúčastněné strany manažerských systémů

Normy manažerských systémů ISO 9001: 2015 (systém managementu jakosti), ISO 14001: 2015 (systém environmentálního managementu) a ISO 45001: 2018 (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) určují různé povinnosti. Mezi základní povinnost patří jasné definování zainteresovaných stran a také jejich požadavků, očekávání a potřeb.

Mezi zúčastněné strany mohou patřit:

Zákazníci

Zákazníci jsou ti, pro koho se produkty vyrábějí nebo komu se poskytují služby. Na zákaznících závisejí termíny či kvalita nabízených produktů a služeb.

Externí poskytovatelé

Externí poskytovatelé jsou dodavatelé produktů, služeb nebo jejich částí, či části procesů pro konečný produkt nebo službu. Je nezbytné od dodavatelů zajistit včasné dodání produktů za příznivé ceny v požadované kvalitě.

Vedení společnosti

Vrcholový management musí sledovat cíle společnosti, přicházet s inovacemi, podporovat zlepšování či zabezpečit zdroje. Toto je jen základní kostra, na co všechno musí vedení dohlížet.

Pracovníci společnosti

Aby pracovníci zajistili správný proces výroby nebo aby nabízeli služby vhodným způsobem, musí mít dostatečné vzdělání, kvalifikaci a znalosti.

Regulační a kontrolní orgány

Mezi kontrolní orgány může patřit například i stát a jeho legislativa, kterou musí společnost dodržovat.

Veřejnost

Veřejnost patří pod zainteresované strany, pokud se cítí konkrétní společností dotčena.

Jiné zainteresované strany

Zúčastněné strany mají nebo mohou mít výrazný vliv na činnost společnosti, proto je nelze vynechat ze systému managementu jakosti či ze systému environmentálního managementu.

 

Předmět manažerských systémů

Mezi základní povinnosti při zahájení implementace manažerských systémů patří stanovení předmětu manažerského systému. Společnost musí určit, zda je možné systém managementu jakosti použít na jeho předmět činnosti. Na zvážení společností jsou i požadavky zainteresovaných stran stejně jako i samotné produkty a služby, které společnost nabízí.

Příklady předmětu manažerských systémů:

  • strojírenská výroba,
  • komplexní stavební činnost,
  • výroba a prodej nábytku.

Předmět manažerského systému musí být udržován jako zdokumentovaná informace včetně případných bezpředmětný požadavků a také přístupný zainteresovaným stranám.

Věříme, že získáte lepší orientaci v normách ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 a ISO 45001: 2018 a v jejich pojmech. V případě potřeby certifikace nás neváhejte kontaktovat.