V souvislosti s certifikátem ISO 9001 se pravidelně setkáváme s pojmy jako kvalita, certifikát kvality nebo systém managementu jakosti. Co jsou zač?

Všechny tyto pojmy přímo souvisejí s normou ISO 9001, která přináší doporučení, požadavky a pokyny pro organizaci, jež chce prokázat svou schopnost poskytovat kvalitní produkty a služby.

Ty musí být nejen v souladu s požadavky zákazníka, ale také v souladu s požadavky právních předpisů a regulačních úřadů.

Kvalita

Na význam výrazu kvalita se můžeme podívat přímo do terminologického slovníku. Naše prioritní norma ISO 9001 při termínech odkazuje na normu ISO 9000: 2015 Systém managementu jakosti. Základní principy a slovník. Tato norma je plná terminologie a definici.

Kvalita, nebo také jakost je podle normy ISO 9000 stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik. Jde tedy o stupeň splnění požadavků, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné, a to právě souborem vnitřních znaků.

Požiadavky obvykle určujú zákazníci a ich dopyt po kvalite produktov či služieb stále rastie. Práve zákazníci sú tí rozhodujúci. Zákazníci rozhodujú koľko sú ochotní zaplatiť a za akú kvalitu. Ukazujú organizáciám smer, čo majú ponúkať a v akej kvalite.

Nesmíme však zapomínat, že pokud se zákazníkům nebude zamlouvat kvalita produktů, procesů nebo služeb, tak jednoduše půjdou jinam a jejich finanční zdroje skončí u konkurence. Porovnávání se s konkurencí je klíčovým bodem pro zlepšování kvality. Manažeři a vedení se musí neustále zabývat otázkami, jak co nového má konkurence, jak toho dosáhla, co musíme udělat my?

Kvalita je poměrně obecný pojem a pro každého jednotlivce, skupinu či společnost představuje něco jiného. V mnohém záleží i na cílové skupině, na kterou se organizace soustředí.

Systém managementu jakosti

Kvalita jde ruku v ruce s efektivním systémem managementu jakosti. Jde o systém managementu na usměrňování a řízení organizace s ohledem na kvalitu. Aby organizace mohla efektivně fungovat, identifikuje a řídí vzájemně provázané procesy, které se navzájem pozitivně ovlivňují. Čím větší podnik, tím vyžaduje více systému, efektivní propojení procesů a přehlednou organizační strukturu, ve které je každému jasné, jaké jsou jeho úkoly a co se od něj očekává.

Právě ISO norma 9001 poskytuje podniku hlavní zásady managementu jakosti, vysvětluje je, popisuje přínosy a specifikuje požadavky. Norma přináší dodatečné požadavky k požadavkům na kvalitu produktů, procesů nebo služeb.

Shrňme si hlavní zásady systému managementu jakosti:

  • zaměření se na zákazníka, na jeho požadavky a spokojenost
  • aktivní přístup a odpovědnost vrcholového managementu při dosahování efektivního systému managementu
  • zapojení lidí do procesů, v nichž každý zná svou roli a kde jsou schopnosti pracovníků využity naplno
  • procesní přístup činností a zdrojů, propojené činnosti, které se snadněji řídí, jsou efektivnější
  • systémový přístup k řízení a zdravé vztahy, díky čemuž je organizace úspěšnější a efektivnější při dosahování cílů
  • rozhodnutí založená na faktech a důkazech, které přímo poukazují na to, co není ve shodě s politikou, cíli, s výrobou a na základě těchto skutečností se organizace rozhoduje pro změnu
  • trvalé zlepšování má být výsledkem práce organizace, protože se zlepšováním přicházejí i noví klienti

Pokud se splní hlavní zásady, pochopí se souvislosti, potřeby a očekávání, určí se interní a externí požadavky, je společnost na nejlepší cestě vypracovat politiku a cíle kvality. To je důležité pro plánování provozu a plánování dalšího vývoje a pro proces trvalého zlepšování.

Po splnění a vypracování všech požadavků normy je organizace už jen krok k získání certifikátu ISO 9001, kterým společnost prokazuje svou kvalitu, své zaměření se na zlepšování a to, jak jí záleží na zákaznících.

 

Máte o certifikát zájem? Jako autorizovaná certifikační společnost nabízíme certifikáty na míru.