Podmínky užívání webové stránky

Upozornění: Před zahájením používání webové stránky společnosti TSÜ, a.s. umístěné na adrese www.iso-tsu.sk si pozorně přečtěte tyto podmínky.

Souhlas s pravidly na stahování nebo čtení webové stránky vyjadřujete její čtením nebo stahováním.
Tato stránka používá cookies. Jejím prohlížením souhlasíte potvrzením souhlasu.

Zpracováváme osobní údaje, které dobrovolně poskytujete, např. při zadávání poptávky, schůzky, při objednávání služby nebo auditu. Právním základem v tomto případě je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje, které v této souvislosti zpracováváme, zahrnují údaje zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů v rozsahu nezbytném pro účely specifikované v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud zpracováváme vaše údaje, jak je popsáno výše, k přijetí a zpracování vaší poptávky, setkání nebo objednávky, jste smluvně zavázáni zpřístupnit tyto údaje. Váš požadavek bez těchto údajů nemůžeme zpracovat.

Pokud jste souhlasili se zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno a) GDPR), můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu až do doby odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu lze zadat na tsu@tsu.cz

 

Soubory cookies
S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookies. Jde o běžnou praxi většiny velkých webů.

Co jsou cookies?
Soubor cookies je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, filtrování, řazení, vyhledávání, nakupování), takže je při příští návštěvě hlavní strany nebo prohlížení jejích jednotlivých částí je nemusíte znovu uvádět.

Jak používáme soubory cookie?
Tyto internetové stránky používají cookies k zapamatování si přihlášení, zájmu o produkty, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků, pro nezbytnou funkcionalitu stránek a statistických údajů o návštěvě webové stránky.

Jak kontrolovat cookies
Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce wikipedia.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů lze nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookies
Používání souborů cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky přijímá již v úvodním nastavení.

 

Používání stránky:

  • Společnost TSÜ, a.s. vás opravňuje ke kopírování materiálů z firemní web-stránky pouze pro vaše soukromé nekomerční účely za podmínky, že budete dodržovat autorská práva týkající se obsahu webové stránky.
  • Reprodukce, modifikování, veřejné nebo komerční používání materiálů z webu a v nich obsažených informací může znamenat porušení s nimi souvisejících autorských práv.
  • Je zakázáno použití materiálů a v nich obsažených informací na jiných internetových stránkách, vlastněných společností TSÜ, a.s.
  • Odkazy obsažené na webové stránce společnosti TSÜ, a.s. jsou určeny pouze k usnadnění přístupu na stránky třetích stran, kde můžete najít další informace týkající se vámi vybrané oblasti.
  • Informace zveřejněné na webu společnosti TSÜ, a.s. jsou "uvedeny tak, jak jsou uvedeny", bez záruk v souvislosti s jejich uplatněním.
  • Web společnosti TSÜ, a.s. může obsahovat zastaralé informace, společnost je bude aktualizovat podle vlastního uvážení.
  • Společnost TSÜ, a.s. ani její subdodavatelé nebo smluvní partneři nenesou žádnou odpovědnost za škody, která vznikly uživateli nesprávným interpretován nebo použitím informací uvedených na firemní webu společnosti TSÜ, a.s.
  • Podmínky používání webu společnosti TSÜ, a.s. se řídí zákony České republiky.
  • Společnost TSÜ, a.s. může tyto podmínky používání webové stránky kdykoliv měnit a aktualizovat.

Komplexní zabezpečení
Společnost TSÜ, a.s. realizuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu všech osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Platí to i pro všechny nakupované externí služby. Ověřujeme účinnost našich opatření na ochranu údajů a neustále jejich vylepšujeme v souladu s technologickým rozvojem. Zadané osobní údaje jsou šifrovány během přenosu pomocí bezpečného šifrovacího procesu.